další menu           

Každý obor si vybere

Odvážíme se tvrdit, že každý se již setkal s výrobky a řešením 3M. Je těžké vyjmenovat všechny obory, ve kterých najdou uplatnění jedinečné lepící systémy 3M. Namátkou: medicína, kanceláře, řemesla, automobilový průmysl, textitlní průmysl a další odvětví průmyslu, řemesel i služeb.

Brusné systémy svou kvalitou a trvanlivostí nachází uplatnění zejména v dřevozpracujícím průmyslu a při obrábění kovů.
Důležitou oblastí nasazení produktů 3M je ochrana zdraví například v prašných provozech, v místech kde hrozí nebezpečné výpary a mnoha dalších.

Konverting - výroba

Vyrábíme a dodáváme brusné systémy upravené dle požadavků zákazníků a na míru jimi užívaných strojů a řízení.

Piskač a syn a.s.

Sídlo firmy - České Budějovice
tel. +420 389 600 166
Pobočka Jihlava
tel. +420 567 578 050 - 55